Różnice pomiędzy kredytami a pożyczkami

Na czym polega różnica pomiędzy pożyczkami a kredytami? Przede wszystkim o kredytach mówi się tylko i wyłącznie w kontekście banków, albowiem tylko one mogą ich udzielać. Jeżeli zatem produkt finansowy zostaje określony mianem kredytu, wiadomo od razu, że jest to usługa świadczona przez bank. Jeśli zaś chodzi o pożyczki, to znajdują się one nie tylko w ofercie banków, ale i pozabankowych instytucji finansowych – żeby wspomnieć chociażby o firmach pożyczkowych, których na naszym rynku działa naprawdę mnóstwo.

Ich oferta bardzo często jest porównywana do tego, co mają do zaproponowania banki, chociaż tak na dobrą sprawę są to zupełnie różne produkty finansowe. Kredyty objęte są nadzorem bankowym, natomiast pożyczki o jakie można się ubiegać w parabankach – nie. Poruszyć w tym momencie trzeba też kwestię dotyczącą oprocentowania. Kredyty są udzielane na procencie zmiennym. Oznacza to, że wysokość oprocentowania jest uzależniona od zmian w zakresie stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Jeśli zaś chodzi o firmy pożyczkowe i pożyczki gotówkowe bez sprawdzania w biku, nie musza one tego brać pod uwagę. Tylko i wyłącznie od nich zależy to jak będzie się przedstawiać sprawa oprocentowania – czy będzie stałe, czy zmienne, niskie czy wysokie.

W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w bankach, w firmach pożyczkowych są stosowane uproszczone formalności. Procedury nie zajmują wiele czasu, niejednokrotnie pieniądze można dostać od ręki. Poza tym trzeba dodać, że klienci firm pożyczkowych nie muszą spełniać tak wysokich wymogów odnośnie zdolności kredytowej jak w bankach.